Low Cost系列:

調速器:

                SC型90°調速器

                SS—直型調速器

                SSU—中繼型調速器

 

快速接頭:

直型接頭、直型內六角接頭、直型內牙接頭

L型接頭、L型加長接頭、L型雙通接頭

中繼型雙通接頭、型三通接頭、違徑型接頭

型三通接頭

 

偏差連接器
高荷重滑台氣缸:

GLORV系列專用於X•Y軸使用

GLPDA系列則可用於各種方式